Kategoriler
Kimdir?

Madam Marie Curie Kimdir?

Öğretmen anne ve babanın çocuğu olan Marie Sklodowska yada bilinen ile ile Madam Curie 7 Kasım 1867 yılında polonyanın Varşova şehrinde dünyaya geldi.Marie’nin doğduğu varşova şehri günümüzdeki polonyanın bir şehri değildi.Rus yönetimindeki Varşova kenti halkı kendi dilleri olan Lehçe’nin konuşulmasının yasaklandığı bir baskı ortamında idi.

Marie Curie gerek sosyal hayatta gerekse eğitim hayatında rus siyasi baskısına maruz kalmış ve bu durum Curie üzerinde her polonyalı genç gibi olumsuz hatıralar bırakmıştır.Marie’nin anne ve babası iyi birer eğitimci idi.Marie 6 yaşıdayken ailenin en küçük çocuğu olarak mutlu bir hayat yaşarken  en büyük alası tifüs hastalığına yakalanır ve hayatını kaybeder.Marie ablasının ölümü üzerinden 5 yıl geçtikten sonra verem hastalığından annesinide kaybedecektir.Marie 11 yaşına geldiğinde en büyük ablası ve annesini kaybetmiş olmasının acısıyla , kiliseye ve tanrıya olan inancıda sarsılmış oldu.Bu durum marie’nin yetişkin olacağı ileriki hayatında da kiliseden uzaklaştırcaktır.

Marie ve aile babaları ve 3 kızkardeşiyle kenetlerek hayat savaşına devam etmiştir.Fakat babasının kaliteli bir eğitimci olması marie’nin akademik hayatınıda olumlu etkileyecektir.Marie 20 yaşına geldiğinde üniversiteye gitmek ister , fakat dönemin sosyo-politik sosyo -kültürel  ortamı sebebiyle bayanların varşova üniversitesinde izin verilmemekteydi.

Fakat okuma isteği ve bilimadamı  diğer polonyalı gençler gibi Marie’de baskın çıkmıştır.Dönemim rus siyasi rejiminin yasağına rağmen ‘Gece Üniversitelerine’ eğitimini sürdürür.Bu üniversitede marie Fizik ve Kimya eğitimi almıştır fakat bir süre sonra bu eğitim Marie için yeterli olmayacaktır.

Fransaya Sorbone üniversitesine gitmek ister ve Marie Sorbone üniversitesine başlar.1893 yılında Fizik bölümünde yüksek lisansını tamamlar.Bir yıl sonra 1894 yılında Matematik yüksek lisansını da bitirecektir.1894 yılında Pier Curie ile tanışır ve 1895 yılında Pier Curie ile evlenirler.

Marie Curie yaptığı  doktora çalışmasında uranyum metalinin atom kütlesi ve yapısının özelliğine bağlı olarak ışınım yapan bir madde olduğunu keşfeder ve açıklar.Madam Curie araştırmalara devam eder ve Toryum elementininde ışınım yaptığını saptar.

Madam Curie Uranyum ve Toryum elementlerinin yatığı ışınımlara radyoaktivite olarak isimlendirmiştir.Madam Curie Eşi Pier Curie ile birlikte çalışmalarına devam eder 1898 yılında iki radyoaktif element Polonyum ve Radyum’u bulduklarını açıklarlar.Bu çalışmaları 1903 yılında bay ve bayan Curie’ye doğada mevcut bulunan radyoaktif elementleri keşfettikleri için Nobel Fizik Ödülünü kazandırmıştır.Bay ve bayan curie’ler araştırmaları sırasında radyoaktiviteye maruz kalıyorladır.Pier Curie rahatsızlanır ve 1910 yılında Pier Curie hayatını kaybeder.Madam Curie 7 şubat 1922’de radyumun tıbbi tedavilerde kullanılması sebebiyle Paris Tıp Akademisine üye olarak kabul edilir..

10 aralık 1912 yılında Madam Curie bu sefer Nobel Kimya dalında ödül alır.Aton ve radyoaktivite konularının en byük bilim insanı olan MAdam Curie araştırmaları sırasında maruz kaldığı radyoaktivite sebepli bir hastalığa yakalanır ve 4 temmuz 1934 yılında hayatını kaybeder.

Share