Home » Genel » Ölçü Birimleri

Ölçü Birimleri

Genel olarak derslerinizde yardımcı olacak ölçü birimleri aşağıda listelenmiştir.

Işık Yılı = 9.460.730.472.580.8 Kilometre yada 9.461 * 1012 Km ‘dir

1 inch=2.54 cm

1 ounce(ons=oz)=29.58(yaklaşık 30) ml(mililitre)

1 metre = 1.0936 yard

1 mil= 1.609 kilometre

1 hektar= 10,000 metre

1 Kilometre (km) = 1.000 Metre

1 Metre (m) = 100 Santimetre (cm)=1.000mm(milimetre)

1Milimetre (mm)= 100 mikrometre (µm) veya 100 mikron (µ)

1 Mikron (µ)=1000 milimikron(mµ)

1(µm)mikrometre=1000 nm(Nanometre) veya 1000 milimikron(mµ)

1 nm = 10 A• (Angström) =10-9m

1 A• = 0.1 nm = 10-10 m.

1 ton= 1000 Kg.

1 attometre(am)=10-18 metre

1 femtometre(fm)=10-15 metre

1 pikometre(pm)=10-12 metre

1 nanometre(nm)=10-9 metre

1 mikrometre(µm)=10-6 metre

1 milimetre (mm)=10-3 metre

1 santimetre (cm)=10-2 metre

1 desimetre (dm)=10-1 metre

1 dekametre(da)= 101metre

1 hektometre(hm)=102 metre

1 kilometre =103 metre

1 megametre(Mm)=106 metre

1 gigametre(Gm)=109 metre

1 terametre(Tm)=1012 metre

1 petametre(Pm)=1015 metre

1 exametre(Em)=1018 metre

1 lb(libre) = 454.5454 gram

1 grain (gr) = 65 mg

1 Kg=1000 gr(gram)

1 gr(gram)=1000 mg(miligram)

1 mg.(miligram)=1000 µgr.(mikrogram)

1 pgr.(Pikogram)=10gr.

1 Megalitre=1000 Kilolitre

1 Kilolitre=1000 Litre

1 Litre(L)=1000 ml(Mililitre)

1 ml=1000 Mikrolitre(µl)

25 Co ‘de 1 gram su =1 ml =1 cm3

1 ml=1 cm3

1 cm3=1000 mm3

1 yemek kaşığı=15 ml

1 tatlı kaşığı=5 ml

1 quart=473 ml

1 pint=946 ml

1 mm Hg=1 Torr

1 Atmosfer Basıncı=760 mm Hg

1 Bar=0.0987 atmosfer

1 Hz.(Hertz)= 1 titreşim /saniye

1 KgHz(kilohertz)=1000 titreşim/saniye

Share

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]