Kategoriler
Kimdir?

Benito Mussolini Kimdir?

Benito Mussolini 29 temmuz 1943 yılında İtalyanın Forli kentinde demirci bir babanın oğlu olarak dünyaya gelmiştir

MussoliniBaşarısız geçecek olan ilköğretin hayatı boyunca sergilediği hırçın ve uyumsuz davranışları sonucu iki kez okuldan uzaklaştırılmış olan Mussolini Lozan üniversitesini bitirdikten sonra bir süre öğretmenlik yapar ve ardından II Popo d’Italia gazetesinde radikal milliyetçi görüşler içeren yazılar kaleme alır.

Aynı zamanda bir Sosyalist Parti üyesi olan mussolini yazdığı aşırı milliyetçi yazılar sonucu partiden atılır. Aslında bu olay Mussolini için hayatında bir dönüm noktası olacak onu italyanın siyasi tarihindeki en genç başbakanı olacağı bir yola sürükleyecektir.

Sosyalist partiden atıldıktan sonra mussolini sosyalist görüşleri terk eder ve kurucusu olacağı radikal milliyetçiliği temel alan ‘Faşizm’ olarak isimlendireceği yeni bir siyasi ideolojiyi benimser.Artık bundan sonraki amacı Faşizm ideolojisini yaymak ve taraftar toplamaktır.

Mussolini 1919 yılında Milano’da anarşist,cumhuriyetçi,sendikacı , eski asker ve sosyalistlerden oluşan bir grupla birlikte Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı ‘nı kurdu.2 yıl sonra bu bu teşkilatı lağvedip Faşist hareketi partileştirme kararı verilir ve 1921 yılında ‘ Ulusal Faşist Parti ‘ kurulur.Bu partinin lideri Benito Mussolini ‘dir ve komutan yada lider anlamına ‘Duce’ ünvanını alır.

Bu dönemde italya devleti birinci dünya savaşından galip çıkmasına rağmen ingiltere ve fransa kadar kazanç sağlayamamıştır.Bu durum ise italyan halkı üzerinde olumsuz sonuçlara neden olur.Bu durumun doğal sonucu olarak halkın refahını halkın kendisinin iktidara gelmesi ile olacağı fikrini savunan, yeni siyasi oluşumlar ortaya çıkar. Bu siyasi oluşumlardan biride daha sonra ‘Ulusal Faşist Parti’ adını alacak olan Faşist Mücadele Birliklerinin İttifakı ‘ dır.

Benito Mussolini kurduğu ‘Ulusal Faşist Parti’ nin amacına ulaşmak için ,partiye bağlı bir milis güç kurdu.Kurulan bu güce ‘Kara Gömlekliler ‘ adı verildi.Kara gömleklilerin görevi dönemin sosyo-ekonomik koşulları nedeniyle yükseliş gösteren grevci ve sendikacı işçiler ve kominizm akımına mensup kişiler ile mücadele etmekti.

Mussolini iktidarı ele geçirmek için 1922 yılında Napoli’de sayısı yirmi bini aşan faşist yandaşları ile bir miting düzenler.Devamında bu kalabalık grup başkent Roma’ya yürüme kararı alır.Dönemin İtalya kralı III Emanuele yükselen kominist harekete karşı çaresiz durumdadır ve faşistlerin iktidarı ele geçirme baskılarına karşı çaresiz kalacaktır.31 ekim 1922 yılında kral III Emanuele Benito Mussolini‘ye başbakanlık görevini verir. Mussolini 2 yıl sonra 1924 yılında yapılan seçimlerde hileli bir şekilde meclisde çoğunluğu ele geçirir ve itidarını sağlamlaştırır.

İtalya’daki gücünü ve hakimiyetini pekiştiren Mussolini gücünü periferindeki ülkelere ve tüm dünyaya göstermek ister ve yayılmacı bir politika izlemeye karar verir.Radikal milliyetçi söylevlerinde olduğu gibi eski Roma İmparatorluğu ait bölgelerde hakimiyeti sağlamak için 1935 yılında Etiyopya’ya(Habeşistan) saldırır ve işgal eder. 1936 yılında Mussolini Almanya ile Berlin-Roma mihverini kurar.Yapılan bu anlaşma ile İtalya Almanya’nın siyasi etkisi altına girecektir.

Hitlerin Polonya ve Fransa yı işgal etmesi ile II. Dünya savaşı başlar.Mussolini şaşalı eski Roma İmparatorluğu dönemine ulaşmak hayalleri ile savaşa Almanya ile katılmaya karar verir.(10 Haziran 1940) Fakat Mussolini Kuzey Afrika ve Balkanlar’da bozguna uğrar.Bu bozgun Benito Mussolini ve partisinin sonunu hazırlayan bir sürecin başlangıcı olacaktır.

Müttefik kuvvetlerin 1943 ‘te Sicilya’ya çıkmasıyla İtalyanın II.Dünya savaşından mağlup ayrılması kesinleşmiştir.Bu olay Benito Mussolini’yi iktidar koltuğundan edecektir ve Yüksek Faşist Konsey tarafından görevden uzaklaştırılır.Devam eden süreçte italyadan kaçan Mussolini kaçınılmaz sonu yaşar ve partizanlar tarafından sevgilisi Claretta Petacci ile birlikte yakalanarak kurşuna dizilir(1945)Bedenleri bir benzin istasyonuna asılarak halka sergilenir ve kötü muameleye uğrar.İtalya’da bir dönem böylece kapanmış olur.

Share