Kategoriler
Biyoloji

Anatomi Nedir?

Anatomi calıların iç yapısını ,dokularını ve organlarını makroskobik ve mikroskobik boyutlarda inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.

Anatomi bilim dalı 3’e ayrılır.

1)İnsan Anatomisi

2)Hayvan Anatomisi

3)Bitki anatomisi

Kategoriler
Biyoloji

Biyofizik Nedir?

Biyofizik; Canlı sistemleri üzerinde Fizik biliminin metodlarını kullanarak çalışmalar yapan biyoloji ve fizik bilimdalları arası (interdiciplines) bilimdalıdır

Kategoriler
Biyoloji

Bitki Morfolojisi Nedir?

‘ Bitki Morfolojisi’ yada ‘ Fitomorfoloji ’ bitkilerin dış yapılarını ve fiziksel şekillerini inceleyen bilim dalıdır.Ayrıntılı Bilgi…

Kategoriler
Biyoloji

Bitki fizyolojisi Nedir?

Bitkilerin fizyolojisi ve fonksiyonlarını inceleyen botanik biliminin bir alt disipline Bitki fizyolojisi denir.Ayrıntılı bilgi..

Kategoriler
Biyoloji

Botanik Nedir?

Botanik(botany) bitkiler üzerinde çalışan biyolojinin alt dalıdır.Kısacası bitkibilimdir.Ayrıntılı bilgi için Botanik Nedir?

Kategoriler
Biyoloji

Biyoloji Nedir?

Evrendeki ve dünyadaki tüm canlıları,canlıların yaşadıkları ortam ile ilişkilerini , canlılık olaylarını inceleyen bilim dalıdır.Kısaca CANLIBİLİM ‘dir.

Bios: Canlı,canlılık Logos=Logy: Bilgi , Bilim

Ayrıntılı Bilgi ….