Kategoriler
Biyoloji

Biyoloji Nedir?

Evrendeki ve dünyadaki tüm canlıları,canlıların yaşadıkları ortam ile ilişkilerini , canlılık olaylarını inceleyen bilim dalıdır.Kısaca CANLIBİLİM ‘dir.

Bios: Canlı,canlılık Logos=Logy: Bilgi , Bilim

Ayrıntılı Bilgi ….

Share