Kategoriler
Biyoloji

Anatomi Nedir?

Anatomi calıların iç yapısını ,dokularını ve organlarını makroskobik ve mikroskobik boyutlarda inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.

Anatomi bilim dalı 3’e ayrılır.

1)İnsan Anatomisi

2)Hayvan Anatomisi

3)Bitki anatomisi

Share