Kategoriler
Biyoloji

Moleküler Biyoloji Nedir?

Moleküler biyoloji Canlılarda gerçekleşen biyolojik faaliyetleri moleküler düzeyde araştıran biyolojinin alt bilimdalıdır.

Share