Kategoriler
Biyoloji slayt

Entomoloji Nedir?

Entomoloji böcekler üzerinde çalışan zoolojinin alt bilim dalıdır.

Kategoriler
Biyoloji slayt

Ekoloji Nedir?

Ekoloji canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin alt bilimdalıdır.