Kategoriler
Biyoloji slayt

Ekoloji Nedir?

Ekoloji canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin alt bilimdalıdır.