Kategoriler
Biyoloji

Genetik Nedir?

Genetik organizmaların çeşitliliğini, canlıların karakteristik özelliklerini bir dölden diğer bir döle nasıl aktarıldığını,akrabalıklarını genler üzerinde çalışarak inceleyen biyolojinin alt bilimdalıdır.

Share