Kategoriler
Biyoloji

Morfoloji Nedir?

Canlıların dış yapısını ,yapısal ve biçimsel özellikleri üzerine çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.

Morphology

Morphe: Form,biçim , Logos:Bilim