Kategoriler
Biyoloji

Canlılarda Sınıflandırma Nedir?

Canlılar beslenme biçimine ve hücresel düzenlerine göre 5 aleme ayrılmıştır(Regnum=Alem)

A)Hücresel düzenlerine göre canlılar

1)Monera (Prokaryotlar)

2)Protista (Ökaryotik canlılar ve tek hücreli bitkiler ve hayvanlar)

B)Beslenme biçimlerine göre

3)Fungi(Mantarlar)

4)Animalia(Hayvanlar)

5)Plantae(Bitkiler)

Share