Kategoriler
Biyoloji

Apiyoloji Nedir?

Apiyoloji (=Apiology) Zoolojinin bal arıları üzerinde çalışan bilim dalıdır.Latincede Apiology ‘’Api=arı’’ve ‘’logia=Bilim’’ kelimelerinden meydana gelir.Apiology Melittology bilimdalının bir alt disiplinidir(=alt dalı).

Share