Kategoriler
Biyoloji

Teori Nedir?

Yapılan deney ve gözlemler sonucunda kurulmuş hipotezlerin bir araya getirilip kapsamlı olarak açıklanmasınada TEORİ denir.Kaynak

Kategoriler
Biyoloji

1 gr yağ Kaç Kaloridir?

1 gr yağ —>9.3 Kilokalori

Kategoriler
Biyoloji

1 gr Protein Kaç Kaloridir?

1 gr Protein —> 3.1 Kilokaloridir.

Kategoriler
Biyoloji

1 gr Karbonhidrat Kaç Kaloridir?

1 gr Karbonhidrat —> 3.8 Kilokalori

Kategoriler
Biyoloji

Hipotez Nedir?

Bilimsel bir problem ile iligili toplanan veriler ışığında problemin çözümüne yönelik bulunan tahminlere HİPOTEZ denir.Kaynak

Kategoriler
Biyoloji

Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilimde bir problemin çözümü için yapılan deney ve gözlemleri içeren çeşitli süreçler dizisine bilimsel yöntem adı verilir.Ayrıntılı bilgi…

Kategoriler
Biyoloji

Bilim Nedir?

Bilim insanoğlunun tarih uygarlık tarihi boyunca objektif olarak yapmış olduğu gözlem ve deneyler ile ulaşmış olduğu bilgi birikimidr.

Ayrıntıl bilgi…

Kategoriler
Biyoloji

Ototrof Nedir?

Ototrof canlılar inorganik maddelerden organik madde sentezleme kabiliyeti olan organizmalardır.Ototroflar canlılar organik madde sentezi için gerekli olan enerjiyi güneş enerjisinden karşılarlar.Kendi kendine beslenebilen ve beslenmeleri için gerekli olan besinleri bağımsız olarak üretebilen canlılara ‘Ototrof Canlılar’ denir.

Kategoriler
Biyoloji

Fotoototrof Nedir?

Bitkiler fotoototrof organizmalardır.Bu tür ototrof canlılara , besin sentezinde ihtiyaç duydukları enerjiyi güneş enerjisinden karşıladıkları için ‘Fotoototrofik Canlılar’ adı verilir.

Kategoriler
Tarih

Devlet-i Ali-i Osman Nedir?

Devlet-i Ali-i Osman osmanlı devlet yönetiminde devlete verilen isimdir.