Kategoriler
Biyoloji

Kromozom Görevi Özellikleri ve Sayıları

Bitki ve hayvanların hücre çekirdeği içerisinde bulunan kromozomlar hücrenin kalıtsal bilgisini yani DNA’sını taşır.

Biyoloji laboratuvarında hücrenin çekirdeğini (nükleusunu) mikroskop altında normal hayatsal fonksiyon safhasında incelersek kromozomlar ipliksi yapılar şeklinde görülür.

Kime ait: ustas7777777
Telifsiz stok illüstrasyon kimliği: 1334634251

Mikroskopta kromozomu görmek için ,hücre bölünmesinde metafaz ve anafaz safhalarında DNA zincirleri kısalıp kalınlaşır ve histon proteinleri ile sarmal yaparak Kromatin ağını oluşur ve devamında kromatin ağı kıvrılıp kalınlaşır.Hücre çekirdeğindeki bu yapılara Kromozom denir.

Kromozomları mikroskop altında inceleyen ve araştıran bilim dalına Sitogenetik denir.

Kromozomun yapısın da DNA ve Protein (Histon proteini) vardır.Histon proteinleri ve DNA zincirlerinden oluşan yapılara kromozom  denir.

Gen nedir sorusu aklınıza gelebilir.

DNA zincirindeki  , türlerin karakteristik özelliklerine ait bilgileri taşıyan birimlere GEN denir.

Bir kromozomda kaç gen vadır? sorusu aklınıza gelebilir.Hemen cevaplayalım.Bir kromozom da prokaryot canlılar da 2000-3000 ,ökaryot canlılarda ise 50.000-100 bin arası gen bulunmaktadır

Boyutları mikron ile ölçülen kromozomların sayısı ,şekli ve büyüklüğü  her türde farklıdır ve sabittir.

Kromozom şekilleri ise V, İ ve J harflerine benzer.

Örnek verecek olursak ; insan da kaç kromozom vardır sorusuna bakarsak ; 22+1(X)  22+1(Y) = 46 çit kromozom vardır.artı bir olarak yazılan kromozomlar Eşey Kromozomlarıdır. Eşey kromozomların görünümü XX ise dişi  , XY ise erkek ‘tir.

Share