Kategoriler
Tarih

Etnoğrafya Nedir?

Toplumların kültürlerini inceleyen bilim dalına ‘ETNOGRAFYA ‘ bilimi denir.

Share