Kategoriler
Tarih

Birinci Dünya Savaşı Sonunda Yapılan Antlaşmalar

29 Eylül 1928 :Bulgaristan , Neuilly

30 Ekim 1918 :Osmanlı Devleti , Mondros

3 Kasım 1918: Avusturya-Macaristan , Saint-Germain

11 KAsım 1918: Almanya , Versailles