Biyofizik Nedir?

Biyofizik; Canlı sistemleri üzerinde Fizik biliminin metodlarını kullanarak çalışmalar yapan biyoloji ve fizik bilimdalları arası (interdiciplines) bilimdalıdır

Bitki Morfolojisi Nedir?

‘ Bitki Morfolojisi’ yada ‘ Fitomorfoloji ’ bitkilerin dış yapılarını ve fiziksel şekillerini inceleyen bilim dalıdır.Ayrıntılı Bilgi…

Bitki fizyolojisi Nedir?

Bitkilerin fizyolojisi ve fonksiyonlarını inceleyen botanik biliminin bir alt disipline Bitki fizyolojisi denir.Ayrıntılı bilgi..

Botanik Nedir?

Botanik(botany) bitkiler üzerinde çalışan biyolojinin alt dalıdır.Kısacası bitkibilimdir.Ayrıntılı bilgi için Botanik Nedir?

Biyoloji Nedir?

Evrendeki ve dünyadaki tüm canlıları,canlıların yaşadıkları ortam ile ilişkilerini , canlılık olaylarını inceleyen bilim dalıdır.Kısaca CANLIBİLİM ‘dir.

Bios: Canlı,canlılık Logos=Logy: Bilgi , Bilim


Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]