Planktonoloji (Planktology) Nedir?

Planktonoloji (Planktology) Suda yaşayan planktonlar ve mikroorganizmalar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına planktologists(=plantolog) denir.

Parazitoloji Nedir?

Parazitoloji; Parazitler üzerinde çalışan,konak-konakçı ilişkilerini inceleyen biyoloji alt bilimdalıdır.

Ornitoloji Nedir?

Ornitoloji; kuşbilim olarakta isimlendirilir.Kuşları inceleyen zoolojinin alt bilimdalıdır.

Morfoloji Nedir?

Canlıların dış yapısını ,yapısal ve biçimsel özellikleri üzerine çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.

Morphology

Morphe: Form,biçim , Logos:Bilim

Moleküler Biyoloji Nedir?

Moleküler biyoloji Canlılarda gerçekleşen biyolojik faaliyetleri moleküler düzeyde araştıran biyolojinin alt bilimdalıdır.

Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]