Home » Biyoloji (Page 30)

Category Archives: Biyoloji

Ekoloji Nedir?

Ekoloji canlıların birbirleriyle olan ilişkilerini ve yaşadıkları çevre ile olan ilişkilerini inceleyen biyolojinin alt bilimdalıdır. (daha&helliip;)

Biyokimya Nedir?

Tüm organizmaların yapısını oluşturan kimyasal maddeleri ve organizmaların hayatları boyunca gerçekleşen kimyasal süreçler üzerine çalışan biyolojin alt bilimdalına BİYOKİMYA denir.

Biyocoğrafya Nedir?

Tüm bitki ve hayvan türlerinin dünya üzerindeki dağılımlarını inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.

Anatomi Nedir?

Anatomi calıların iç yapısını ,dokularını ve organlarını makroskobik ve mikroskobik boyutlarda inceleyen biyolojinin alt bilim dalıdır.

Anatomi bilim dalı 3’e ayrılır.

1)İnsan Anatomisi

2)Hayvan Anatomisi

3)Bitki anatomisi

Biyofizik Nedir?

Biyofizik; Canlı sistemleri üzerinde Fizik biliminin metodlarını kullanarak çalışmalar yapan biyoloji ve fizik bilimdalları arası (interdiciplines) bilimdalıdır

Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]