Home » Biyoloji (Page 25)

Category Archives: Biyoloji

Parazitoloji Nedir?

Parazitoloji; Parazitler üzerinde çalışan,konak-konakçı ilişkilerini inceleyen biyoloji alt bilimdalıdır.

Ornitoloji Nedir?

Ornitoloji; kuşbilim olarakta isimlendirilir.Kuşları inceleyen zoolojinin alt bilimdalıdır.

Morfoloji Nedir?

Canlıların dış yapısını ,yapısal ve biçimsel özellikleri üzerine çalışan biyolojinin alt bilimdalıdır.

Morphology

Morphe: Form,biçim , Logos:Bilim

Moleküler Biyoloji Nedir?

Moleküler biyoloji Canlılarda gerçekleşen biyolojik faaliyetleri moleküler düzeyde araştıran biyolojinin alt bilimdalıdır.

Limnoloji Nedir?

Limnoloji; dünyamızdaki iç suları inceleyen biyoloji alt bilim dalıdır.

Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]