Category Archives: Biyoloji

Kordalılar Nedir?

Kordalılar yaşamımız boyunca etkileşimde bulunduğumuz balık,kus,memeli türleri ile ve biz insanlarıda kapsayan, sistematik biliminde kullanılan filum(Şube) adıdır.

Planktonoloji (Planktology) Nedir?

Planktonoloji (Planktology) Suda yaşayan planktonlar ve mikroorganizmalar üzerinde çalışan bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına planktologists(=plantolog) denir.

Nöroetoloji (Neuroethology) Nedir?

Nöroetoloji (Neuroethology) Hayvanların davranışlarını ve sinir sistemleri tarafından kontrol edilen hareket mekanizmalarını karşılaştırmalı ve evrimsel yönden inceleyen bilim dalıdır. Bu alanda çalışan bilim adamlarına Neuroethologists denir.

Nematoloji (Nematology) Nedir?

Yuvarlak solucanlar ve nematodlar üzerinde çalışan bilim dalına Nematoloji (Nematology) adı verilir. Bu dalda çalışan bilim adamlarına Nematologists(Nematolog) denir.

Mammaloji (Mammalogy) Nedir?

Mammaloji (Mammalogy) ,Memeli hayvanlar üzerinde çalışan zooloji bilim dalıdır.Bu alandaki bilim adamlarına mammalogists(=Mammolog) adı verilir.

Korda Nedir?

Korda vücudun iç destek organıdır.Korda hemichordatlarda vücudun ön ucunda ,tunikatlarda larva evresinde kuyrukta,cephalochordat ve vertebratlarda gövde boyunca uzanır.Kuyruk vücudun hareket,denge ve beslenme görevini de üstlenir

İhtiyoloji (Ichthyology) Nedir?

İhtiyoloji (Ichthyology) Balıklar üzerinde çalışan zooloji bilimdalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına İhtiyolog (ichthyologists) denir.

Herpetoloji (Herpetology) Nedir?

Herpetoloji (Herpetology)  Sürüngenler,Amfibiler(karada ve suda yaşayan kaplumbağa ve semenderler)ve Caecilian’ları inceleyen  zooloji bilim dalıdır.Bu alanda uzmanlaşmış bilim adamlarına Herpetologists(=herpetolog) adı verilir.

Apiloji (Apiology) Nedir?

bal arısı

bal arısı

Bal arıları üzerinde çalışan bilim dalıdır.Latincede Apiology ‘’Api=arı’’ve ‘’logia=Bilim’’ kelimelrinden meydana gelir.Apiology Melittology bilimdalının bir alt disiplinidir.

Helmintoloji (Helminthology) Nedir?

Helmintoloji (Helminthology) Solucanlar ve kurtçukları inceleyen zoooji bilim dalıdır.Bu alanda çalışan bilim adamlarına helmintolog denir.