Home » Biyoloji » Bitkisel Dokular Nedir?

Bitkisel Dokular Nedir?

1) MERİSTEM (BÖLÜNÜR DOKU)

a)Apikal Meristem

b)İnterkalar Meristem

c)Lateral Meristem

*Meristemlerin Kökenlerine Göre Sınıflandırılması

1)Primer Meristem

a)Tomurcuk

b)Kaliptra

2) Seconder Meristem

2) SÜREKLİ DOKU(Sabit Doku)

A) Kökenlerine Göre Sürekli Dokuların Sınıflandırlması
1) Primer Sürekli Doku

2) Seconder Sürekli Doku

B)Morfolojik ve Fizyolojik Yapılarına Sınıflandırılması
1)Koruyucu Doku(örtü Doku)

a)Epidermal Koruyucu Doku(Epidermal Sistem)

b)Mantarlaşmış Koruyucu Doku

b1)Primer Mantar Doku

b2)Seconder Mantar Doku

2)Parankima Dokusu(Temel Doku)

İşlevlerine göre panakima dokuları 4’e ayrılır;
a)Assimileme Parankiması

b)Havalandırma Parankiması

c)İletme Parankiması

d)Depo Parankiması

3)Destek Doku

a)Sklerankima

a1)Sklerankima Lifleri

a2)Taş Hücreleri

b)Kollenkima

b1)Köşe Kollenkiması

b2)Levha Kollenkiması

4)İletken Doku(Vasküler doku)

a)Ksilemà Trakeler ,Trakeidler,Ksilem Lifleri,Ksilem Parankiması

b)Floemà Kalburlu Borular,Arkadaş Hücreleri,Floem Sklerankiması,Floem Parankiması

c)İletim DemetleriàKollateral Demet,Bikollateral Demet,Konsantrik Demet,Radyal Demet

5)Salgı Doku

a)İntraselüler (Hücre içi) Salgılar

a1)Salgı Hücreleri

a2)Salgı Boruları

b)Ekstraselüler(hücre dışı) Salgılar

b1)Bitki İçi Salgılar

b2)Bitki Dışı Salgılar

Share

Leave a comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Son Eklenenler

Çöpçü Balığı Nedir?

Kedi balıkları yada ülkemizde genellikle çöpçü balığı olarakta isimlendirilen, farklı renk ve desenl[...]

Aslan Balığı Nedir?

Yaygın olarak bilinen adı ‘ Aslan Balığı ’ olarak bilinen Lion fish sırt ve yanal yüzgeçleri ile kar[...]

Etiyoplast Nedir?

Etioplast proplastid ile kloroplast arasında geçiş yapabilen ve günümüzde de görevi üzerinde araştır[...]

Amiloplast Nedir?

Bitki hücrelerinde nişasta depolayan plastidlere ' Amiloplast' olarakta isimlendirilir.[...]

Levkoplast Nedir?

Levkoplast (lökoplast) bitkilerde renk maddesi bulundurmayan renksiz plastidlerdir.Levkoplastlar (lö[...]